شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

سخن مدیرعامل

مجموعه‌ای با چهارده کارگروه حرفه‌ای و کارشناسان متخصص متشکل از اساتید مجرب و برجسته دانشگاهی و مدیران با تجربه در زمینه اجرا، تیم‌های اجرائی منتخب از کارشناسان بازنشسته ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط، با سی و هشت سال تجربه مدیریت در شرکت‌های مستقل…

مجموعه ای با چهارده کارگروه حرفه ای و کارشناسان متخصص  متشکل از اساتید مجرب و برجسته دانشگاهی و مدیران با تجربه در زمینه اجرا، تیم های اجرائی منتخب از کارشناسان باز نشسته ارگان ها وسازمان های مرتبط با سی و هشت سال تجربه مدیریت در شرکت های مستقل ..

مرگز چند رسانه ای ملاصدرا