شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

اتوماسیون اداری

هلدینگ بین‌المللی ملاصدرا > اتوماسیون اداری

منو خدمات

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری می تواند خدمات و فرآیندهای درون و برون سازمانی را اتوماتیک و بهینه کرده و باعث صرفه جویی در زمان کاری پرسنل سازمان ها شود. همچنین، این سیستم نرم افزاری از بخش های مختلفی که هر کدام شامل تعدادی از فعالیت ها و فرآیندهای یک سازمان می باشد.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا