شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منوی خدمات

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی نوعی کارنامه مالیاتی بازرگانان و یا شرکت های بازرگانی است که ارائه هر ساله آن، علاوه بر وضوح وضعیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، از تقلب آن ها در پرداخت مالیات جلوگیری می نماید.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا

مروری بر اخبار