شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

انحلال شرکت

انحلال

انحلال شرکت

یکی از انواع تغییراتی که در شرکتها می توان انجام داد ، انحلال شرکت یا همان عدم فعالیت شرکت می باشد . در واقع همه ی شرکت هایی که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت می رسند . امکان انحلال آنها نیز وجود دارد .
در حقیقت شرکت هایی که فعالیتی نمی کنند و به حالت تعطیل در آمده اند . باید عدم فعالیت و انحلال خود را به ثبت برسانندد تا از هر گونه سوء استفاده ی احتمالی جلوگیری کنند .

انحلال شرکت ها از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت اداره ثبت شرکتها صورت می گیرد و برای انجام انحلال باید صورتجلسه انحلال شرکت تنظیم و ثبت شود .

دلایل و شرایط انحلال شرکت :

 1. ۱.موضوع شرکت : موضوعی که برای شرکت تعیین شده ، انجام شود و به هدف نهایی رسیده باشد و یا موضوع شرکت غیر ممکن و غیر قابل انجام باشد.
  انقضاء مدت : وقتی برای فعالیت های شرکت مدت مشخصی تعیین شده باشد ، بعد از زمان مشخص شده شرکت خود بهه خود منحل می شود .
  ۳. تصمیم همه شرکا : همه یا اکثریت شرکا ( جمع سهامشان بیش از نصف سرمایه شرکت شود ) به دلایلی مثلا عدم سودد دهی شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرند .
  ۴. منتفی شدن تعدد شرکا :همه ی شرکا یا سهامداران شرکت به مرور زمان یا هم زمان از شرکت خارج شوند و فقط یک سهامدار باقی بماند ، در این صورت شرکت به خودی خود منحل می شود .
  ۵. شرکت ورشکسته شود : در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند بدهی های خود را پرداخت کند ، در این صورت شرکا میی توانند شرکت را منحل کنند .
  ۶. فوت یکی از شرکا : چنانچه یکی از شرکا فوت کند ، و در اساسنامه شرط شده باشد که در صورت فوت شرکا شرکت منحلل می شود .
  ۷. عدم فعالیت شرکت :در صورتی که پس از ثبت شرکت تا یک سال جهت انجام موضوع شرکت هیچ اقدام و فعالیتی صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد .

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
-کپی شناسنامه همه ی اعضای شرکت
-کپی کارت ملی همه ی اعضای شرکت
_ اصل صورت جلسه انحلال شرکت
_ آگهی تاسیس شرکت
-آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت
_ فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
– اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد
– ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.
همه ی مدارک فوق ذکر شده باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبتت شرکتها و امضاء شود.
زمان انحلال شرکت پس از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال ۱۰ تا ۱۵۵ روز کاری طول می کشد.

 

 

بدون ديگاه

ارسال نظر