شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منو خدمات

بیمه

با عضویت در اداره بیمه و پرداخت مبالغی جهت استفاده از بیمه‌های مختلف، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ریسک‌ها و خسارت‌های مالی ناشی از حوادث مختلف را جبران نموده و از خدمات گوناگون آن‌ها بهره مند شوند.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا