شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

تنظیم انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری

هلدینگ بین‌المللی ملاصدرا > دعاوی حقوقی  > تنظیم انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری

تنظیم انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری

فروش موفق

هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع می شود، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز می نمایند. لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد:

 • عنوان قرارداد
  گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمی تواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آن را تعیین می کند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند، لیکن می تواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده. علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند (فرضاً اجاره) می توانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه کرده، و با علم و اطلاع کامل اقدام نمایند .
  ولی باید دانست که انتخاب عنوان برای قراردادهایی که منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند، موضوعیت دارد. به عبارت دیگر در خصوص “قراردادهای معین” قابل اطلاق است، لیکن بسیاری از قراردادها در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می شوند که مطابقتی با هیچ یک از عقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازکلمه “قرارداد” استفاده نمود و هیچ عنوانی نمی توان به آن داد .
 • طرفین قرارداد
  قرارداد ممکن است بین یک یا دو نفر یا بیشتر منعقد شود. برهمین اساس هرکس باید بداند با چه کسی می خواهد قرارداد ببندد. مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است. و این مسأله بخصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود. ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد .

 

طرفین قرارداد

طرف قرارداد برای اشخاص حقیقی

افراد حقیقی که می خواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است .

 1. بررسی شود که آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد؟ فرضاً ورشکسته نباشد، اموال وی توقیف نشده باشند، ممنوع المعامله نباشد .
 2. مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ نباشد .
 3. صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرک تحصیلی، ارائه گواهی هایی که نشانه تجربه و سابقه کار وی در این خصوص باشد، می تواند انجام شود. صرفاً در کارهای خاصی ( مثل لوله کشی گاز ) مجوز لازم از شرکت گاز داشته باشد .
 4. در صورتیکه اجرای قرارداد منوط به این باشد که طرف قرارداد سرمایه و امکانات اولیه را داشته باشد، باید میزان امکانات و دارایی او بررسی شود، که آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر؟
 5. اگر فرد از اتباع بیگانه باشد، آیا پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دارد یا خیر؟
 6. تصویر از مدارک شناسایی (شناسنامه یا گذرنامه) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرک و آنچه که در قرارداد ذکر شده مقایسه شود تا از یکسان بودن آنها اطمینان حاصل شود .
 7. اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد، ضمن اخذ تصویری از سند مالکیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی مقایسه شوند .

طرف قرارداد برای اشخاص حقوقی

هنگامی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا کنندگان، موضوع شرکت، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم. بدین منظور :

 1. لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل: اساسنامه، آگهی تأسیس، و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود .
 2. با بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود .
 3. با بررسی موضوع شرکت مسلم شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق میباشد .
 4. مشخصات شرکت مثل اقامتگاه قانونی، نام ، شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود .
 5. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد، تا ضمن اینکه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند. نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آن ها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای انعقاد، آن ها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی (براساس اساسنامه ۹ باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد).
 6. وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشکسته نباشد، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد .
 7. وضعیت امضا کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضا کنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شرکت می باشند یا خیر .
 8. علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ نباشد .
 9. دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندی های مربوطه اقدام کرد .

علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید دقیقاً در قرارداد قید شود، باید کد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی که مشمول بند ۲ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ می باشد ذکر شود .

بدون ديگاه

ارسال نظر