شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منوی خدمات

ثبت طرح صنعتی

از طریق سرمایه گذاری در هر جای دنیا، می توان علاوه بر کسب سود بالا، در صنایع کارآمد به جذب سرمایه پرداخته و آن را در مقابل تورم حفظ نمود. همچنین، با سرمایه گذاری، دولت ها از سرمایه گذاران بصورت قانونی حمایت کرده و مشارکت و همکاری بین افراد ترویج پیدا خواهد کرد.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا