شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

حسابرسی

خدمات حسابرسی ثبت ملاصدرا

ثبت ملاصدرا کوشیده است تا با برخورداری از کارشناسان، حسابداران خبره و … بتواند رضایت حداکثری مشتریان خود را در زمینه امور حسابرسی جلب نماید. برخی از خدمات بخش حسابرسی دپارتمان ثبت ملاصدرا عبارت است از:

– حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روشهای توافقی رسیدگی به حسابهاو یا صورتهای مالی

– ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکتها جهت ارائه به بانکها وموسسات مالی و اعتباری جهت اخذ وام و تسهیلات و یا ارائه به شرکتهای کارفرمای دولتی

 – پذیرش مسئولیت بازرسی قانونی جهت شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند 

– انجام عملیات حسابرسی خاص

بدون ديگاه

ارسال نظر