شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

دعاوی املاک

دعاوی املاک

املاک

برخی مسائل حقوقی که در زمان عقد قرار داد و امضای هرگونه مبایعه نامه،سند ،قرارداد مشارکت اجاره نامه و …ضروری است رعایت شود و از آن آگاه باشید به شرح زیر است. 

نام وهویت دو طرف قرارداد:  در هر قراردادی نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه و کد ملی ،آدرس صحیح و تلفن ،دو طرف قرارداد اعم از خریداریا خریداران ،فروشنده یا فروشندگان ،موجر ،موجران،مستأجر یا مستأجران و …باید دقیق و مشخص ثبت شود.

ملک یا مستغلات مورد معاله : در قراردادها،درج دقیق ملک مورد معامله لازم و اجباری است .خصوصاً در کلیه قراردادهای مربوطه به معاملات املاک درج پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی ،فرعی ،قطعه ) آدرس دقیق پستی ،شماره سند،شماره دفتر و تمام مشخصات مندرج در سند مالکیت ،لازم به اجرا بوده است.

مدت معامله : مدت انجام شدن معامله باید به طور روشن و واضح درج شود.

قیمت مورد معامله :از ارکان مهم هر قرارداد ،قیمت املاک یا مستغلات مورد معامله است .به طوری که در صورت عدم درجه قیمت ملک مورد معامله در هر قراردادی بخصوص مبایعه نامه ،اجاره نامه ،قرارداد خرید و فروش هر نوع کالایی،آن سند یکی از مهمترین اصول لازم برخوردار نخواهد بود.

بدون ديگاه

ارسال نظر