شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

مسئولیت محدود

مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود را بشناسید

 یکی از انواع شرکتها که مسئولیت کمی دارد و خیلی از افراد تمایل دارند که شرکت خود را به این نوع ثبت کنند ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد . برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ شریک لازم می باشد . در این نوع شرکت سرمایه به سهام تبدیل نمی شود و هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که برای شرکت تعیین کرده اند در قروض و تعهدات شرکت شریکند . به همین دلیل است که این نوع از شرکت ها را با مسئولیت محدود می نامند .

در ضمن شرکت های با مسئولیت محدود معمولا نمی توانند از بانک ها وام بگیرند و یا در مناقصات دولتی شرکت کنند .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

۱.کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی شرکا

۲.گواهی عدم سوءپیشینه همه ی اعضا

۳.دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۴.دونسخه شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۵.دو نسخه اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۶.دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

۷.اخذ جواز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- پس از تکمیل دوبرگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه(مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

۲- چند نام با توجه به اینکه :

الف– نام خارجی نباشد

ب- سابقه ثبت نداشته باشد

پ- دارای معنا ومفهوم باشد

ت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

چنانچه در انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران ثبت ملاصدرا تماس حاصل نمایید.

۳- مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه درروز موعد به(احدی ازشرکاء یا وکیل رسمی شرکت)به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

۴- درصورتی که کارشناسان اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده نمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر ۱ : قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس درروزنامه کثیرالانتشار واحد فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج دریک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر ۲ : درصورتی که کارشناسان اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی درمدراک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.

تذکر ۳ : درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء ازمسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده وبه مراجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی ازمدارک تحویل داده شود.

۵- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد نسبت ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

۶- مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس ازثبت دردفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر ازشخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ” ثبت با سند برابر است ” امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک(تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس – صورتجلسه هیئت مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

۷- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

۸- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوطه به خود، نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع درخیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) تسلیممی نماید.

تذکر : درصورت نیاز فوری به آگهی تأسیس شرکت قبل از انتشار درروزنامه رسمی باشد چند نسخه فتوکپی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی از آگهی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

در صورت تمایل به مشاوره رایگان با کارشناسان ثبت ملاصدرا، با شماره ۹۶۶۴۵۵۵۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

بدون ديگاه

ارسال نظر