شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس

ارس

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت ملاصدرا

 مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت

سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.

 مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت ملاصدرا

 مرحله چهارم – تائید اسم تجاری

در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید .

برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد

 مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی

 مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری

 مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده

بررسی مدارک ثبتی ارائه شده  توسط کارشناسان ثبت ملاصدرا و اعلام نواقص به سرمایه گذار

شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت

مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد

تهیه پیش نویس آگهی تاسیس

  • ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت
  • درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه
  • اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر
  • ثبت اظهارنامه پلمپدفاتر تجاری در دفتر مربوطه
  • ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار
  • ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز
  • ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی

 

بدون ديگاه

ارسال نظر