شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منوی خدمات

وصول مطالباتی

شرکت ها از طریق وصول مطالبات خود، می توانند طلب هایی خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. همچنین، پیگیری مطالبات می تواند با برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد با بدهکاران شرکت انجام شود؛ در غیر اینصورت، شرکت مجبور به شکایت از آنان خواهد شد.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا