شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منوی خدمات

گواهی استاندارد

متقاضیان تایید صلاحیت در زمینه صدور گواهینامه ، در وهله اول باید دارای موجودیت حقوقی رسمی ثبت شده بعنوان یک نهاد گواهی کننده با موضوع فعالیت مرتبط بوده، سپس ضمن استقرار استاندارد ISO/IEC17021 و تکمیل فرآیند صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ازجمله استانداردهای ISO 9001 ، ISO14001، ISO 22000 ، ISO 50001 و ISO 3834 ، نسبت به ارائه درخواست تایید صلاحیت به این مرکز اقدام نمایند .
لازم به ذکر است در خصوص نهاد های گواهی کننده محصول، الزامات استاندارد ISO/IEC 17065 و سایر استانداردهای مرتبط با محصول (مندرج در طرح محصول)، الزامی می باشد .

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا