شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

دعاوی حقوقی

املاک سرقفلی و اجاره

سرقفلی

سرقفلی حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند. ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری...

ادامه مطلب

دعاوی امور سهام شرکت ها

دعاوی امور سهام شرکت ها

سرمایه چیست؟ سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .در ماده ۲۴ اصلاحی قانون، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است. دارنده...

ادامه مطلب

تنظیم انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری

فروش موفق

هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع می شود، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز می نمایند. لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد: عنوان قرارداد گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمی تواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آن را تعیین می کند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند، لیکن می تواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده. علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان...

ادامه مطلب

دعاوی کارگر و کارفرما

کارگر-کارفرما

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. در اين نوشتار سعي مي  شود ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و...

ادامه مطلب

داوری قراردادها

داوری-قراردادها

موادی از قانون داوری قرارداد ها ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. ماده 455 - متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. تبصره - در...

ادامه مطلب

دعاوی املاک

املاک

برخی مسائل حقوقی که در زمان عقد قرار داد و امضای هرگونه مبایعه نامه،سند ،قرارداد مشارکت اجاره نامه و …ضروری است رعایت شود و از آن آگاه باشید به شرح زیر است.  نام وهویت دو طرف قرارداد:  در هر قراردادی نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه و کد ملی ،آدرس صحیح و تلفن ،دو طرف قرارداد اعم از خریداریا خریداران ،فروشنده یا فروشندگان ،موجر ،موجران،مستأجر یا مستأجران و …باید دقیق و مشخص ثبت شود. ملک یا مستغلات مورد معاله : در قراردادها،درج دقیق ملک مورد معامله لازم و اجباری است .خصوصاً در کلیه قراردادهای مربوطه به معاملات املاک درج پلاک ثبتی (شامل شماره...

ادامه مطلب

دعاوی مطالبات چک و سفته

چک-و-سفته

مطابق ماده 310 قانون تجارت : (چک و نوشته ایست که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند). این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک جامع و منع به نظر نمی رسد زیرا: 1 _ چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده 1284 قانون مدنی (نوشته) نیست بلکه سند است . 2_ چک ب مجرد رویت و مطالبه باید پرداخت شود. 3 _ محل چک ممکن است پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنکه در ماده 310 قانون تجارت فقط به ذکر (وجه) اکتفا شده...

ادامه مطلب