سهامداران با واسطه، مالک دارایی‌های شرکت هستند

سهامداران با واسطه، مالک دارایی‌های شرکت هستند

به گفته بازار سرمایه، سهامدار به صورت انفرادی حق تغییر در دارایی‌های شرکت را ندارد اما با واسطه و از طریق هیات مدیره می‌توانند دارایی‌های شرکت را مدیریت کنند. محمدی گفت: موارد سهامدار در مسائل مالی و اقتصادی از موارد اصیل و عامل است.  سهامدار اصیل و مالک است و هیات مدیره شرکت عامل هستند؛ از این نظر هم بحث دخل و تصرف بیان می‌شود. البته سهامداران می‌توانند در مجمع شرکت نیز تصمیماتی درباره دارایی‌ها اخذ کنند. مالک اصلی شرکت به طور مستقیم سهامدار است و حق انتفاع از دارایی‌های شرکت را داراست. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: سهامداران، هیات مدیره شرکت را تشکیل می‌دهند و دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های شرکت می‌تواند به وسیله واسطه انجام گیرد و هم اینکه مالکیت می‌تواند به شکل مشاعی باشد؛ مالکیت غیر مفروز و مشاعی حتما به معنای این نیست که شخص، مالک شرکت نمی‌باشد. محمدی با اشاره به ماده ۷۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی که اظهار می‌کند، تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسط مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر، ادامه داد: مدیران شرکت به صورت نمایندگان از طرف سهامداران حق دخل و تصرف در دارایی‌های شرکت را دارند. در حقیقت سهامداران، مالک مانده منافع شرکت می‌باشند. برای مثال می‌توان گفت که شخص حقیقی که موکل است، به شخص دیگری که وکیل است، وکالت می‌دهد. هر دو فرد حقیقی‌اند، اما نفر اول مالک است که به وکیل خود اجازه دخل و تصرف در اموال شرکت را صادر می‌کند. وی افزود: بر اساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به ملک و املاک خود، حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در صورتی که قانون آن را منع کرده باشد. اگر منظور از تاکید بر شخصیت حقوقی این باشد که شخصیت حقوقی بین دارایی مالکیت افراد حقیقی و دارایی شخص حقوقی قرار می گیرد، می توان درباره این موضوع گفتگو کرد. در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد ثبت شرکت و انجام پروسه آن، سهامداران، اشخاص حقوقی و حقیقی و بسیاری دیگر از این قبیل با کارشناسان هلدینگ بین المللی ملاصدرا تماس بگیرید و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید. هلدینگ ملاصدرا از صفر تا صد ثبت شرکت را برای شما بازگو می‌کند و تمامی مراحل را به نحو احسن به اتمام می‌رساند.
دسته بندی ها
برچسب ها