شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

مجموعه ای با چهارده کارگروه حرفه ای و کارشناسان متخصص  متشکل از اساتید مجرب و برجسته دانشگاهی و مدیران با تجربه در زمینه اجرا، تیم های اجرائی منتخب از کارشناسان باز نشسته ارگان ها وسازمان های مرتبط با سی و هشت سال تجربه مدیریت در شرکت های مستقل ..

افتخار ما حضور در پنج قاره و تمام مراکز استانی و شهرهای بزرگ کشوردر راستای تعمیم نیازهای کارفرمایان برای توسعه کسب و کار و ارائه خدمات برتر در سایر کشور ها می باشد

تعمیم آرمان های بنیادین تفکر اعظم کشور به عنوان فراترین نگرش و بزرگترین هدف اصلی با مساعدت و همکاری کارشناسان و متخصصان مجرب در قالب بهترین کارگروههای تخصصی در کلیه امورخدمات اداری، حقوقی و مشاوره و اموزش و عرضه راهکارهای مدیریتی و ثبتی و تجاری سازی ، فناوری کیفی، مدیریت بازار، آموزش و پژوهش وایجاد روابط بین الملل و سرمایه گذاری های مشترک و پاسخگو به نیازهای ملی با نتایج خوش بازخورد و اثربخش در نهادپروری اقتصادی بین اصناف کشورها است.

تسهیل در ارائه خدمات با راه اندازی بزرگترین سامانه  خدمات الکترونیک و اتو ماسیون اداری تحت وب در ایران اسلامی تا کلیه اصناف کشورها بدون هیچ محدویتی از خدمات ما استفاده نمایند .

خدمات ما از مشاوره تا ارائه خدمات اداری وتنظیم قراردادهای بین المللی ، با کارشناسی دقیق و دلسوزانه نیاز شناسی اصناف و ارائه بهترین راه کارها همراه و همگام بوده و هست و این به دلیل ارتباط نزدیک، تنوع خدمات و درجه آگاهی و شناخت نسبت به هر صنف و شناسایی جامع نیازهای همه اصناف در جوامع مختلف کشورهای جهان وایران اسلامی می باشد .