cover image for manager
آقای راد

شعبه مرکزی هلدینگ مالصدرا بزرگترین شعبه ارائه خدمات اساسی وبنیادی مجموعه محسوب میشود که عالوه برارائه خدمات با تیمی به عنوان کارشناس اننظارت،ناظربراجرای پرونده های مشتریان نیز هست. هلدینگ مالصدرا با سال ها تجربه موفق و همچنین با دارا بودن وکالء، مشاوران و نیروهای متخصص و با تجربه در ثبت شرکت و برندینگ توانسته است کارنامه ای موفق و شایسته از خود به جا بگذارد. مفتخریم که توانسته ایم اعتماد و اطمینان شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری و غیر تجاری را در داخل و خارج از کشور جلب نموده و این خود بسیار قابل تامل است زیراکه در تحقق این امر مهم نیروهای متخصص و مشاورانی امین روزها و ساعت ها در پی راه حل مشکالت موسسات و شرکت ها قدم برداشته و موفق شده اند.

شعبه مرکزی ( ونک)

شعبه مرکزی هلدینگ ملاصدرا بزرگترین شعبه ارائه خدمات اساسی وبنیادی مجموعه محسوب میشود که علاوه برارائه خدمات با تیمی به عنوان کارشناس نظارت،ناظربراجرای پرونده های مشتریان نیز هست. هلدینگ ملاصدرا با سال ها تجربه موفق و همچنین با دارا بودن وکلاء، مشاوران و نیروهای متخصص و با تجربه در ثبت شرکت و برندینگ توانسته است کارنامه ای موفق و شایسته از خود به جا بگذارد.
مفتخریم که توانسته ایم اعتماد و اطمینان شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری و غیر تجاری را در داخل و خارج از کشور جلب نموده و این خود بسیار قابل تامل است زیراکه در تحقق این امر مهم نیروهای متخصص و مشاورانی امین روزها و ساعت ها در پی راه حل مشکلات موسسات و شرکت ها قدم برداشته و موفق شده اند.

راه های ارتباطی
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از پل کردستان پلاک 92
02142056
info@ssmm.ir
آدرس روی نقشه