آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد

آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد

آیین نامه کارگروه پشتیبانی حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور که در جلسات متعددی در حضور اعضای کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور مورد گفتگو،...
دسته بندی ها
برچسب ها